Tag Archives: budowa marki

Brand Archetypes Decoded

Archetypes are pre-requisite for brand building – to create rich brand personality, infuse brand with values, define its relationships with target group and establish brand communication platform and tone of voice.

HD

Continue reading

Let the Force Be With You: Brand Communications Strategy of the VW

Wykorzystanie archetypu w strategii komunikacji poprzedzone musi być analizami wizerunku marki by określić:

  • idealny / pożądany wizerunek kategorii
  • pożądany wizerunek marki
  • obecną percepcję marki

Na bazie ich porównania dowiemy się na jakich atrybutach mamy największe odchylenia od pożądanego wizerunku kategorii oraz jakie atrybuty musimy skorygować / zmodyfikować / dodać / usunać / wzmocnić lub osłabić by uzyskać strong, positive and favorable `differential advantage`.

Continue reading